รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศนียบัตรไทย อังกฤษ ถูกต้อง สามารถเปิดร้านหรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก
โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
เรื่องราวดีดี มีมาฝาก
รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
 
เกี่ยวกับโรงเรียนนวดไทยสปา
ข้อมูลก่อตั้ง โรงเรียนนวดไทยสปาสุรนารี

โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี นครราชสีมา (โคราช) เปิดเป็นโรงเรียนนวดไทย ได้รับอนุญาตแห่งแรก แห่งเดียว ในจังหวัดนครราชสีมา โดยสืบเนื่องมาจากการที่มีผู้ที่สนใจในการเรียนนวดแผนไทย ที่เป็นที่กำลังนิยม กันแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียน ของผู้คนในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนผู้คนในจังหวัดใกล้เคียง ที่ประสบปัญหาการเดินทางไปเรียนในที่ไกล เช่นกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ทำให้การเดินทางไปเรียนต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียน บางคนเดินทางมาจากต่างประเทศ มาพักที่บ้านเกิด ก็อยากจะอยู่ กับญาติ พี่น้อง แล้วก็ใช้เวลาว่าง มาเรียนนวด และตอนเย็นก็กลับไปหาครอบครัวได้ ซึ่งทำให้สะดวกสบาย ใกล้บ้าน เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผู้คนที่อยู่เมืองนอกเวลาเดินทางกลับมา ย่อม อยากพักผ่อน อยากอยู่กลับบ้าน ทางข้าพเจ้า นาย กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์ ผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร ซึ่ง ได้ทำงาน คลุกคลีกับวงการนวดแผนไทยมาเป็นเวลามากกว่า 10 กว่าปี ซึ่ง แต่ก่อนก็ ได้ทำงานอยู่โรงเรียนนวดแผนไทย อุดรธานี ณ ปัจจุบัน ถึง เล็งเห็น จังหวัด โคราช ซึ่งมีพื้นที่ ใกล้เคียงกับ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และ สุรินทร์ ตลอดจนอีสานตอนใต้ เช่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ศรีษะเกษ ยโสธร ไปจนถึง อุบลราชธานี และในบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ ทางผู้จัดตั้งโรงเรียน จึงได้จัดตั้งโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การกระจายการศึกษา และส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสนองตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจน เป็นการอนุรักษ์ ไว้ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน ต่อไป

โรงเรียนนวดไทย สปา สุรนารี,สอนนวดไทย,เรียนนวด

โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี เป็นโรงเรียนสอนอาชีพ ระยะสั้น ถึงปานกลาง ประเภทวิชาชีพ ว่าง่ายๆ คือเป็นโรงเรียนที่สอนให้คนมีอาชีพ มีงานทำ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้รัฐบาลและสังคม โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนนวดแห่งแรก และหนึ่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) ที่ได้รับ อนุญาตถูกต้อง ตามกฎหมาย ที่สามารถ ออกใบประกาศนียบัตร ได้อย่างถูกต้อง และรับรองการขึ้นทะเบียนโรงเรียน ไว้ที่กรมการกงสุล หลักสี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก็ขอให้ผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการจะเรียน ก็ขอบอกเลยว่า ไม่มีอาชีพไหน ที่สบายเท่า การทำกิจการนวดและก็ทำงานนวดไทย ลงทุนครั้งเดียว ก็จบ ถ้าเราเปิดร้านอาหารต้องซื้ออาหารทุกวัน ซื้อของมาลงทุนแต่นี่ ไม่ต้อง สามารถ ทำงานได้ทุกที่ และสิ่งที่สำคัญเราเป็นนายตัวเอง ทำดีก็ได้ความพึงพอใจจากลูกค้าแน่นอน

โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี ขอเป็นหิ่งห้อยตัวน้อยๆ ที่คอยส่องแสงให้ทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนวดไทย อาชีพนี้จะดลบันดาลให้เรามีฐานะชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางคณะครูผู้สอนก็จะได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่และเสมอภาค จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางอาจารย์ ได้ร่วมสอนทั้งในโรงเรียนเอกชน หรือแม้แต่ในภาคของรัฐบาล ซึ่งได้มองเห็น จุดเด่นจุดด้อย ของโรงเรียนที่สอนนวด จึงได้นำเอาจุดดีนั้นมา แล้วก็ทำการแก้ไข จุดด้อย อาจารย์เชื่ออย่างแน่นอนว่า ทุกคนที่เดินทางมาสายนี้ คงหวัง ที่จะได้ความรู้กลับไปเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ก็ตาม

โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี สอนนวดแผนไทย

วิสัยทัศน์

  1. มุ่งพัฒนางานด้านการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ
  2. สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงในชีวิตกับอาชีพนวดไทย
  3. รักษาภูมิปัญญาไทยและร่วมถ่ายทอดความรู้แบบองค์รวม
  4. สนับสนุนส่งเสริม อาชีพนวดไทย ให้ก้องไกลไปทั่วโลก

พันธกิจ

พัฒนาบุคลากรออกรับใช้สังคม ที่เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และทักษะฝีมือไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระสังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา

การนวดแผนไทย เป็นองค์ความรู้แบบองค์รวม ที่สามารถสัมผัสได้และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริง ในการประกอบสัมมาอาชีพ การนวดไทยเป็นการเรียนที่ใช้ทุนน้อย เมื่อเทียบเท่ากับการเรียนประเภทอื่น ที่ต้องใช้เวลาและทุนมาก ขอเพียงเรามี "แค่หนึ่งใจกับสองมือ" ก็สามารถ นำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้สร้างอนาคตให้มั่นคงได้แน่นอน

นโยบาย,policy

ส่งเสริมอาชีพแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน,ด้านทักษะ, ตลอดจนการเสริมสร้างบูรณการด้านความรู้ในทางวิชาการ และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย ให้คงไว้ให้ลูกหลานสืบไป

สโลแกน

อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย คงไว้ซึ่งมาตรฐาน
วิชาการทักษะดี มีอาชีพมีงานทำ นำคนไทยสู่สากล

 

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
นายกฤตวัฒน์  พชรธนานนท์
 
 
บรรยากาศโรงเรียนของเรา
สถานที่ตั้งโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

ณ ปัจจุบัน โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่แห่งใหม่ ซึ่ง มีความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์บรรยากาศ สะอาด สะดวก สบาย และสงบ เป็นเอกเทศ และสถานที่ตั้งโรงเรียนเรา ด้านหน้าอยู่ติดกับทะเลสาบ ซึ่ง อากาศสดชื่นมาก และที่สำคัญยังมีรถสายวิ่งผ่าน หน้าโรงเรียนเลย คือ รถสองแถว สาย 8 เพราะฉะนั้น สถานที่ของเรารับประกันได้ว่า ไม่แพ้ใคร ในประเทศไทย ก็ว่าได้ ส่วนหอพักนักเรียน ก็อยู่ติดกับโรงเรียนเลย ซึ่งทำให้สะดวกในการพักไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเรียน

บรรยากาศโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

ภาพซ้ายมือ คือบรรยากาศห้องนวดไทย Thai Massage Room

ภาพขวามือ คือบรรยากาศห้องนวดอโรมา Aroma Oil Massage Room

บรรยากาศโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

ภาพซ้ายมือ คือบรรยากาศห้องเรียนนวดเท้า Foot Massage Room

ภาพขวามือ คือบรรยากาศห้องสปา Spa Room

บรรยากาศโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

ภาพซ้ายมือคือบรรยากาศ หน้าโรงเรียน ถ่ายลงมาจากชั้น 2 ห้องนวดไทย

ภาพขวา เป็นภาพหน้าหอพักนักเรียน ซึ่ง อยู่ด้านหลังของโรงเรียนนวดไทยสปา อัตราค่าบำรุงหอพัก ถ้าพักไม่เกิน 10 วัน ราคาค่าบำรุง 1,000 บาท ถ้าอยู่เกิน นั้น ตลอดหลักสูตร 1,500 บาท ราคานี้ เป็นราคาสวัสดิการสำหรับ นักเรียนของเราที่เดินทางมาเรียนที่โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
**หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาพักด้วย ยกเว้น ได้รับอนุญาต จาก ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดูแล

บรรยากาศโดยรอบโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี ในมุมอื่นๆ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นกันเอง

บรรยากาศโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

บรรยากาศโรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี

ขอขอบคุณ : โรงเรียนนวดแผนไทย อุดรธานี,อาจารย์สลิลลดา คูหาทอง ผอ.โรงเรียนนวดแผนไทยฯ,อาจารย์ ศุภลักษณ์ คูหาทอง อดีต ศน.สนง.พื้นที่การศึกษาเขต 1 อุดรธานี,เจ้าหน้าที่ สำนักงานพื้นที่การศึกษา เขต1 นครราชสีมา, คุณคิม ประเทศเยอรมันนี,คุณ นิตยา ผิวคราม ประเทศเกาหลีใต้,คุณEm linn ประเทศเยอรมันนี,คุณชนกพรรณ พงศธนาธร (พี่เก๋), คุณ เย ประเทศ ไอร์แลนด์, อ.พักตร์พิไล เสริฐสูงเนิน ผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพเรือนพิไลจังหวัดอุดรธานี,โรงเรียน สอนนวด วัดโพธิ์ ,สมาคมแพทย์แผนไทย แห่งประเทศไทย,ชาวแพทย์แผนไทย ทุกคน สถาบันสอนนวด ทุกสถาบัน,คุณกริน (ตี๋),คุณเอ๋,แหม่ม ร้านแหนมเหนืองธิดาช้าง ฒ.โคราช,ครอบครัวคุณสุภานันท์ เกิดลาภ ทุกคน, คุณรัชนีกรณ์ ลาภมาก และครอบครัว ประเทศเยอรมันนีRatchanikon Lapmak KEGELPLATZ-2 WEIMAR 99423 GERMANY Schlie? f?cher, Lagereinrichtungen gespendet, um die Schule der Thai Massage und Spa. Suranaree von zwei Schr?nken,คุณบุณญาภัทร ผ่องพันธ์(น้ำ),คุณเชาว์และคุณนางร้านนางนวดไทยคลังฯเก่า,ขอขอบคุณ โรงเรียนล้านนานวดแผนไทย เชียงใหม่และ ขอขอบคุณ อาจารย์จิตตินันท์ ขำหินตั้ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอ่างห้วยยาง,นางสาวกณิภรณ์ กกสันเทียะ

 
Copy right by Suranaree Thai Massage Spa School 2014