รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข มีใบประกาศนียบัตรไทย อังกฤษ ถูกต้อง สามารถเปิดร้านหรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก
โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี
เรื่องราวดีดี มีมาฝาก
รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
 
อุปกรณ์นักเรียน
อุปกรณ์นวด
ชุดนวดไทย

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ

เมื่อมาลงทะเบียนเรียนที่ โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารี นครราชสีมา

1. เสื้อนักเรียน

2. กางเกงฝึกนวด

3. กระเป๋าใส่หนังสือ

4. สมุดปากกา

5. ไม้กดจุด (กรณีเรียนนวดเท้า)

6. หนังสือเรียน ตามแต่่ละวิชาที่ลงเรียน

7. ไม้ตอกเส้น (กรณีลงตอกเส้น)

8. เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ถ่ายรูปหมู่ รูปเดี่ยว

9. กาแฟ โอวัลติน และเครื่องดื่มต่างๆ ฟรี

10. เล่น wifi internet ฟรี

11. ถ่ายเอกสาร ใช้สมัครเรียน ฟรี

12. ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระ

13. น้ำมันที่ใช้ในการเรียน ฟรี

14. รถบริการรับ-ส่ง กรณีต้องการให้โรงเรียนรับส่ง

15. ใบประกาศนียบัตร ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ฟรี

16. ให้คำปรึกษาในการหางาน และ เปิดกิจการนวดเป็นของตัวเอง

17. ให้มีการสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่โรงเรียนนวดไทยสปาฯของเราได้เลย ทดสอบเสร็จมีใบประกาศนยีบัตรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

กดที่นี่ เพื่อติดต่อสอบถาม โรงเรียนนวดไทยสปาสุรนารี โคราช

 

 
ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
Copy right by Suranaree Thai Massage Spa School 2014